MOTORA ELEKTRIK – REDUKTORE-VARIATORE
koumakis
koumakis
koumakis
koumakis

Motorë Elektrik, Monofazë, Trefazorë apo të Rrymës së Vazhduar

Motorë Elektrik, Monofazë, Trefazorë apo të Rrymës së Vazhduar

Servomotorë, Motorë për Pompa Hidraulike, Motorë me Shpejtësi të Lartë, etj…

Servomotorë, Motorë për Pompa Hidraulike, Motorë me Shpejtësi të Lartë, etj…

Motoreduktorë dhe Reduktorë të të Gjitha Llojeve-Koaksial, me Akse në Paralel, me Vidë e Burmë pa fund etj…

Motoreduktorë dhe Reduktorë të të Gjitha Llojeve-Koaksial, me Akse në Paralel, me Vidë e Burmë pa fund etj…

Koaksiale me disa Shkallë Reduktimi

Koaksiale me disa Shkallë Reduktimi

Variatorë Mekanike

Variatorë Mekanike

Rregullatorë Mekanik Linear, Këndor dhe Vida për Rregjistrim të Bazamentëve të Motorëve

Rregullatorë Mekanik Linear, Këndor dhe Vida për Rregjistrim të Bazamentëve të Motorëve

Tamburo Transportierësh

Tamburo Transportierësh

Motorë për Vakum DHE për Fryrje të Ajrit

Motorë për Vakum DHE për Fryrje të Ajrit

Pjesë Këmbimi për Reduktorë si dhe për Variatorë

Pjesë Këmbimi për Reduktorë si dhe për Variatorë

* To see more images select the titles.

koumakis