Zinxhire – Rrota-Ylleza
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2

* To see more images select the titles.

Zinxhirë Transmesionesh dhe Konvertorësh

Zinxhirë Transmesionesh dhe Konvertorësh

Zinxhirë të Vecantë pa Zhurmë dhe Tipi PIV, Zinxhirë Fletë Gome

Zinxhirë të Vecantë pa Zhurmë dhe Tipi PIV, Zinxhirë Fletë Gome

Zinxhirë Bujqësore, dhe Aksesorë për Makina Bujqësore

Zinxhirë Bujqësore, dhe Aksesorë për Makina Bujqësore

Zinxhirë për Përdorime të Vecanta në Industrinë e
Çimentos, Minierave, Drurit, Ushqimores, Industrinë e Automobilave etj…

Zinxhirë për Përdorime të Vecanta në Industrinë e
Çimentos, Minierave, Drurit, Ushqimores, Industrinë e Automobilave etj…

Zinxhirë të tillë si “OMICRON” Rrota dhe Aksesorë

Zinxhirë të tillë si “OMICRON” Rrota dhe Aksesorë

Zinxhirë Transportues në Çelik apo Plastikë

Zinxhirë Transportues në Çelik apo Plastikë

Yllëza, Kremaliera, Transmesione Këndëdrejtë

Yllëza, Kremaliera, Transmesione Këndëdrejtë

Udhëzues Plastikë, Brryla, Këmbë Plastike, Shtrëngues, Kushineta, Shirita Rrula

Udhëzues Plastikë, Brryla, Këmbë Plastike, Shtrëngues, Kushineta, Shirita Rrula

Zinxhirë Plastikë ose Çeliku për Kabëll Eelektrik

Zinxhirë Plastikë ose Çeliku për Kabëll Eelektrik

koumakis