Xhunto Elastike – Shnek – Vibratorë
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2

* To see more images select the titles.

Elementë Elastikë për Xhunto, Hallka Lidhëse për Zinxhirë, Susta, etj…

Elementë Elastikë për Xhunto, Hallka Lidhëse për Zinxhirë, Susta, etj…

Transportierë me Shnek të Kompletuar

Transportierë me Shnek të Kompletuar

Govata për Transportierë Vertikal ose me Kënd

Govata për Transportierë Vertikal ose me Kënd

Shnekë dhe Flatra

Shnekë dhe Flatra

Valvula Flutur dhe me Gjuhëz plus Rregullator

Valvula Flutur dhe me Gjuhëz plus Rregullator

Vibratorë Monofazë dhe Trefazorë Pneumatike dhe Hidraulike

Vibratorë Monofazë dhe Trefazorë Pneumatike dhe Hidraulike

Membrana Vibruese dhe Tubo Fleksibël për Qëllime Industriale

Membrana Vibruese dhe Tubo Fleksibël për Qëllime Industriale

koumakis