VESHJE MBROJTESE ANTIGERRYESE & BOJRA
koumakis
koumakis
koumakis
koumakis

Sisteme për Filtrim Ajri pa Thes Filtrues

Sisteme për Filtrim Ajri pa Thes Filtrues

Veshje Mbrojtëse për Sillosët , Bunkerët

Veshje Mbrojtëse për Sillosët , Bunkerët

Veshje Antigërryese dhe Bojra Speciale

Veshje Antigërryese dhe Bojra Speciale

Shtroje për Mullinjtë e Inerteve, Kamionat, Kovat e Eskavatorëve etj…

Shtroje për Mullinjtë e Inerteve, Kamionat, Kovat e Eskavatorëve etj…

Elementë për Riparimin e Dyerve Hermetik

Elementë për Riparimin e Dyerve Hermetik

Shiritë Transportierë me Përforcim Fije Najloni apo Çeliku

Shiritë Transportierë me Përforcim Fije Najloni apo Çeliku

Materiale për Riparimin e Shiritave të Transportierëve në të Ftohtë apo në të Nxehtë

Materiale për Riparimin e Shiritave të Transportierëve në të Ftohtë apo në të Nxehtë

Veshje Mbrojtëse për Metalet

Veshje Mbrojtëse për Metalet

* To see more images select the titles.

koumakis