TRANSPORTIER & RRYPA TRANSMISIONI
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2

* To see more images select the titles.

Tapete Transportierësh të Sheshtë apo të Formëzuar në PVC, PU, PTFE etj….

Tapete Transportierësh të Sheshtë apo të Formëzuar në PVC, PU, PTFE etj….

Bordura dhe Flatra

Bordura dhe Flatra

Rotulla Udhëzues, Transportiere Spira ose të Formëzuar sipas nevojes së Klientit

Rotulla Udhëzues, Transportiere Spira ose të Formëzuar sipas nevojes së Klientit

Rrula të Ndryshëm , Zbara

Rrula të Ndryshëm , Zbara

Govata dhe Buloneri për Fiksimin e Tyre

Govata dhe Buloneri për Fiksimin e Tyre

Hallka Lidhëse Metalike ose Plastike

Hallka Lidhëse Metalike ose Plastike

Rrypa Transmisioni me Lëkurë dhe Gomë

Rrypa Transmisioni me Lëkurë dhe Gomë

Rrypa Poliuretani për Transmisione me Profil Unazor, V, Gjashtëkëndor

Rrypa Poliuretani për Transmisione me Profil Unazor, V, Gjashtëkëndor

Rrula me Material Plastik apo Metalik

Rrula me Material Plastik apo Metalik

Perde për Reparte Industriale

Perde për Reparte Industriale

Magnete për Qëllime Industriale

Magnete për Qëllime Industriale

Presa për Ngjitje

Presa për Ngjitje

koumakis