Εταιρία

Ιστορικό

Η εταιρία ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1979 υλοποιώντας το όραμα του ιδρυτή της Εμμανουήλ Κουμάκη, να δημιουργήσει μια επιχείρηση δυναμική και πρωτοπόρα στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων που εξυπηρετούν τη μετάδοση κίνησης, τη μεταφορά φορτίων και την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού βιομηχανικής χρήσεως. Σήμερα η ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εργοστασιακών χώρων, γραφείων διοίκησης και αποθηκών στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

Επίσης διαθέτει χώρους παραγωγής, αποθήκες, ιδιόκτητα καταστήματα πώλησης, εκθετήρια και γραφεία διακίνησης στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης, συνολικής έκτασης, περισσότερα από 22.000 m2. Την τελευταία δεκαετία η ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. με σαφή στρατηγική, τη βελτίωση της θέσης της στο εξωτερικό, αναπτύσσεται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σήμερα οι θυγατρικές εταιρίες της στη Σερβία (KUMAKIS D.O.O.) - στο Βελιγράδι, στη Βουλγαρία (KOUMAKIS E.O.O.D.), - με καταστήματα στην Σόφια και τη Φιλιππούπολη, στη Ρουμανία (KOUMAKIS INDUSTRIAL SRL) - στο Βουκουρέστι, στην Τουρκία (KOUMAKIS HAREKET ILETME LTD) - στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλβανία (KOUMAKIS SH.P.K.) - στα Τίρανα, και από το τέλος του 2012 στο Κόσσοβο και στη F.Y.R.O.M. καλύπτουν με επιτυχία τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς.

Η ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της μετάδοσης κίνησης και βιομηχανικής μεταφοράς. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν:

 • Η αντιπροσώπευση και η συνεργασία με περισσότερους από 250 διεθνείς οίκους όπως οι HABASIT, SIEMENS, TIP TOΡ, GATES, RENOLD, DUNLOP, SANDVIK, THK, ROSSI, BOSCH REXROTH, KABELSCHLEPP, FLEXCO, WAM, MOTOVARIO, ELECTRO ADDA, κ.ά.
 • Ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας σε συστήματα αποθήκευσης και διανομής (WMS) για την ταχύτερη και σωστή παράδοση των παραγγελιών των πελατών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη εξειδίκευσης σε πλήθος βιομηχανικών κλάδων και τεχνολογιών στο προσωπικό εξυπηρέτησης των πελατών, ώστε να προσφέρει την καλύτερη ολοκληρωμένη λύση όσον αφορά στην ποιότητα και στην τιμή των υλικών.
 • Η εφαρμογή του προτύπου ποιότητας ISO 9001:2000 ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της.
 • Τα τελευταίας τεχνολογίας συστήματα οικονομικής οργάνωσης και μηχανοργάνωσης (CRM, Forecasting), των λειτουργιών της εταιρίας.

Η ανοδική πορεία της εταιρίας ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. επισφραγίζεται με νέες στρατηγικές συνεργασίες τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε διεθνές επίπεδο, εξυπηρετώντας πελάτες σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Η.Π.Α.

Με συνεχή επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, η εταιρία ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε., δεσμεύεται για ακόμη πιο αποτελεσματικές συνεργασίες, με τους προμηθευτές αλλά και με τους πελάτες της.

 • koumakis
 • koumakis
 • koumakis

Τομείς Εφαρμογών

1. Ξύλου

2. Εκτυπώσεις, Χαρτιού, Ταχυδρομείου

3. Καπνοβιομηχανία

4. Κλωστοϋφαντουργία

5. Τροφίμων και Ποτών

6. Αγροτική Βιομηχανία και Μηχανημάτων

7. Διαχείριση Υλικών και Αεροδρομίων

8. Εξοπλισμοί Μηχανημάτων

9. Συσκευασία και Εμφιάλωση

10. Βιομηχανία Τσιμέντων, Ορυχεία και Λατομεία

11. Μαρμάρου, Τουβλοποιίας και Κεραμικών

12. Χαλυβουργία και Eπεξεργασία Mετάλλων

13. Ανακύκλωση και Βιολογικοί Καθαρισμοί

14. Χημικές Βιομηχανίες και Διυλιστήρια

15. Ενέργεια, Φυσικές και Ανακυκλώσιμες Πηγές

16. Βιομηχανία Αυτοκινήτων και Eλαστικών

Πιστοποίηση ISO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

koumakis

Η εταιρεία μας ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στις εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες, εμπόριο, βιομηχανικών ειδών μετάδοσης κίνησης, κοπή, συγκόλληση, επεξεργασία, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μεταφορικών ταινιών, ιμάντων και συστημάτων κίνησης. Με εφαλτήριο την αξιοπιστία που έχει καταφέρει η εταιρία να εδραιώσει όλα αυτά τα χρόνια και σταθερό γνώμονα την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, με ταυτόχρονη πλήρη εναρμόνιση της με τις Νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου στηριζόμενη στην εμπειρία του προσωπικού της και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, τα οποία αποτελούν και τα δυνατά της σημεία.

Η Διοίκηση της ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνιση της με την κείμενη νομοθεσία με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η Διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης ΕΜΜ. Δ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ Α.Ε. έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η επιχείρηση.

Η Διοίκηση από την πλευρά της δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

Ότι η Πολιτική που ακολουθεί θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ποιότητας
 • Για την συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα και την επίτευξη τους
 • Για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς την κατεύθυνση αυτή
 • Για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η επιχείρηση σε εναρμόνιση με το Πρότυπο ISO 9001:2015
 • Για την διαθεσιμότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του ΣΔ

Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της Πολιτικής είναι:

 • H δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
 • H απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των Διεθνών Προτύπων που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης ο καθορισμός στόχων ποιότητας και η συστηματική παρακολούθηση και ανασκόπηση της υλοποίησής τους
 • H επικοινωνία και η ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των επιδόσεών μας σε θέματα Ποιότητας ο έλεγχος των συνεργατών μας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει
 • H συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών μας, του προσωπικού μας και των συνεργατών μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και του εργασιακού περιβάλλοντος και
 • H λήψη οργανωτικών και προληπτικών μέτρων για την αποφυγή τυχόν κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων μας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.

Ευκαιρίες Καριέρας

 • Αποθηκάριος κεντρικής αποθήκης

  Ζητείται αποθηκάριος για τις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας μας στη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης στη Σίνδο (ΒΙ.ΠΕ.Θ.). Απαραίτητο προσόν η…

Οικονομικά Στοιχεία

Stores Contact

Επιλέξτε το τμήμα της εταιρίας που θέλετε να επικοινωνήσετε.

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη

Μοναστηρίου 283, 54628

Τηλέφωνο: +30 (2310) 514301
Φαξ: +30 (2310) 529176

E-mail: thessaloniki@koumakis.gr

Αθήνα

Λεωφόρος Αθηνών 86, 10442

Τηλέφωνο: +30 (210) 5140557
Φαξ: +30 (210) 5142224

E-mail: athens@koumakis.gr

Ηράκλειο Κρήτης

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 224, 71303

Τηλέφωνο: +30 (2810) 314457
Φαξ: +30 (2810) 318489

E-mail: iraklio@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο:  +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: export@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο:  +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: purchasing@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο: +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: accounting@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο:  +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: it@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο: +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: administration@koumakis.gr

Εταιρικός Κατάλογος Προϊόντων

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το Γενικό Φυλλάδιο της εταιρίας στον οποίο παρουσιάζονται τα προϊόντα τα οποία διαθέτει. Παρακαλώ επιλέξτε το αρχείο στην αντίστοιχη γλώσσα που επιθυμείτε να κατεβάσετε.

koumakis