PVC trake za upotrebu u poljoprivrednoj proizvodnji (1/1/2013)

koumakis

Bezbednost hrane – od farme do tanjira
Za pokretne trake koje se koriste za transport i obradu u poljoprivrednoj proizvodnji takodje je neophodno odobrenje za direktan kontakt sa prehrambenim materijama prema pravnim propisima koji se odnose na hranu u Evropskoj uniji.

koumakis

koumakis