Industrial plastics – Plastic accessories and chains
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1 Image from gallery 2
Image from gallery 1

* To see more images select the titles.

PE – HD

PE – HMW

PE – UHMW

POM – C

POM – H

PA – 6 & PA – 66

PA – 6 Mos2 & PA – 66 Mos2

PE – HD

PE – HMW

PE – UHMW

POM – C

POM – H

PA – 6 & PA – 66

PA – 6 Mos2 & PA – 66 Mos2

PET & PET TX

PP

PET

PTFE

PVC

PVDF

PET & PET TX

PP

PET

PTFE

PVC

PVDF

Всички материали могат да бъдат доставени на:

Листи

Прътове

Тръби

Отрязяни по зададени размери

Изработени по чертеж

Всички материали могат да бъдат доставени на:

Листи

Прътове

Тръби

Отрязяни по зададени размери

Изработени по чертеж

koumakis