Fushat e Përdorimit

Fushat e Përdorimit

1. Industria Tekstile

2. Industria e Letrës, Postare

3. Industria e Përpunim – Drurit

4. Industria e Përpunim – Duhanit

5. Industria Ushqimore

6. Industria Agrikulturë

7. Magazinat Aeroportuale

8. Prodhim Makinerish

9. Paketim – Amballazhim

10. Industria Automobilistike & Gomave

11. Industria Çimento & Miniera

12. Industria e Përpunimit të Mermerit & Tullave

13. Industria Metalurgjike

14. Përpunim Ujrash & Riciklimi

15. Industria Kimike, Naftës & Gazit

16. Industria Energjetike, & Burimet Natyrore të Ripërtëritshme

koumakis