Сфери на Приложение

Сфери на Приложение

1. Текстилна Промишленост

2. Полиграфия, Производство на хартия и хартиени изделия

3. Дървообработваща Промишленост

4. Цигарена Промишленост

5. Хранително-Вкусова Промипленост

6. Селскостопанска Промишленост

7. Съхранение на Стоки и Материали и Транспортни Ленти за Летища

8. Машинно оборудване

9. Опаковъчна и Бутилираща Промишленост

10. Автомобилостроене и Производство на Автомобилни Гуми

11. Производство на Цимент, Минна Промишленост и Кариери

12. Добив и Обработка на Мрамор, Производство на Тухли и Плочки

13. Обработка на Стомана и Метали

14. Рециклиране и Обработка на Отпадъци

15. Химическа Промишленост и Рафинерии

16. Енергийна Промишленост, Природни и Възобновяеми Източници на Енергия

koumakis