Τομείς Εφαρμογών

Τομείς Εφαρμογών

1. Ξύλου

2. Εκτυπώσεις, Χαρτιού, Ταχυδρομείου

3. Καπνοβιομηχανία

4. Κλωστοϋφαντουργία

5. Τροφίμων και Ποτών

6. Αγροτική Βιομηχανία και Μηχανημάτων

7. Διαχείριση Υλικών και Αεροδρομίων

8. Εξοπλισμοί Μηχανημάτων

9. Συσκευασία και Εμφιάλωση

10. Βιομηχανία Τσιμέντων, Ορυχεία και Λατομεία

11. Μαρμάρου, Τουβλοποιίας και Κεραμικών

12. Χαλυβουργία και Eπεξεργασία Mετάλλων

13. Ανακύκλωση και Βιολογικοί Καθαρισμοί

14. Χημικές Βιομηχανίες και Διυλιστήρια

15. Ενέργεια, Φυσικές και Ανακυκλώσιμες Πηγές

16. Βιομηχανία Αυτοκινήτων και Eλαστικών

koumakis