Προϊόντα

Γραμμικά Συστήματα – Προφίλ αλουμινίου – Κοχλίες
koumakis
koumakis
koumakis
koumakis

Προφίλ Αλουμινίου για Βιομηχανικές Εφαρμογές

Προφίλ Αλουμινίου για Βιομηχανικές Εφαρμογές

Προφίλ Βαρέως τύπου για Κατασκευή Μηχανημάτων ή Προστατευτικών

Προφίλ Βαρέως τύπου για Κατασκευή Μηχανημάτων ή Προστατευτικών

Εξαρτήματα Αρμολόγησης Αλουμινίου

Εξαρτήματα Αρμολόγησης Αλουμινίου

Γραμμικοί Οδηγοί, Φορεία

Γραμμικοί Οδηγοί, Φορεία

Κοχλιοστρόφια ακριβείας, παξιμάδια, έδρανα στήριξης,

Κοχλιοστρόφια ακριβείας, παξιμάδια, έδρανα στήριξης,

Σύστημα μονού άξονα με ιμάντας για γραμμικό φορείο

Σύστημα μονού άξονα με ιμάντας για γραμμικό φορείο

Οδηγητικά συστήματα πολλαπλών αξινών, προεκτάσεις ρομποτικού βραχίονα

Οδηγητικά συστήματα πολλαπλών αξινών, προεκτάσεις ρομποτικού βραχίονα

koumakis