Πωλήσεις Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση
Μοναστηρίου 283, Θεσσαλονίκη, 54628

 

Τηλέφωνο+30 (2310) 514301

Φαξ +30 (2310) 529176

 

e-mail sales@koumakis.gr