Λογιστήριο

Διεύθυνση
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

 

Τηλέφωνο +30 (2310) 796791

Φαξ +30 (2310) 795156

 

e-mail accounting@koumakis.gr