Sita - Krehera & Aksesore

  • Sita (shosha) Poliuretani, Gome ose Metalike
  • Sprucatorë, Sfera, Nyje të Montuara
  • Llamarina të Vrimëzuara, të Sheshta etj…
  • Krëhëra Pastrues me Materiale sipas Kërkesave
  • Furca për Pastrim, Krëhëra të Dyfishtë dhe Rregjistrues për to
  • Govata Plastike dhe Metalike
  • Flatra dhe Bordura për Rrypat e Transportierëve
  • Veshje Gome, Bara Rrëshkitëse, Mbulesa
  • Gypa me Veshje Silikoni Teleskopik për Ngarkim dhe Shkarkim Materialesh të Bluara
  • Rregjistra për Tamburat në Fillim apo në Fund të Transportierëve