Shirita Gome - Rrula - Rrypa Transmisionesh Vegla Pune dhe Materiale Riparimi

 • Tapete Gome për Transportierë me Qëllime të Ndryshme
 • Tapete Gome për Transportierë, të Përforcuar me Fije Nailoni dhe me Kavo Çeliku, Sita dhe Kavo Çeliku
 • Rripa Gome Transportues të Llojit Chevron, me Dhëmbë ose Sipërfaqe të Lëmuar
 • Krëhëra dhe Hallka për Bashkimin e Skajeve të Tapetëve të Transportierëve
 • Materiale të Ndryshme për Mirëmbajtjen dhe Ngjitjen e Rrypave Transportues
 • Presa për Ngjitje në të Nxehtë
 • Tamburo me Veshje Gome apo Qeramike
 • Tamburo me Veshje Anti-Gërryes dhe Kundër Thyerjes
 • Rripa Drejtues dhe Krëhër të Ndryshëm për Pastrimin e Tambureve
 • Tamburë Transportieri, Rrula Udhëzues
 • Bazament të Dyfishtë ose të Trefishtë për Mbajtjen e Rrulave