Transportier & Rrypa Transmisioni

 • Tapete Transportierësh të Sheshtë apo të Formëzuar në PVC, PU, PTFE etj...
 • Bordura dhe Flatra
 • Rrotulla Udhëzues, Transportierë Spiral ose të Formëzuar sipas nevojes së Klientit
 • Rrula të Ndryshëm, Zbara
 • Govata dhe Buloneri për Fiksimin e Tyre
 • Hallka Lidhëse Metalike ose Plastike
 • Rrypa Transmisioni me Lëkurë dhe Gomë
 • Rrypa Poliuretani për Transmisione me Profil Unazor, V, Gjashtëkëndor
 • Rrula me Material Plastik apo Metalik
 • Perde për Reparte Industriale
 • Fibra Mbrojtëse
 • Magnete për Qëllime Industriale
 • Presa për Ngjitje