Rripa Transmisionesh & Aksesore

  • Rrypa Trapeziodalë dhe Rrypa Sinkronë
  • Rrypa me Profile të Ndryshme
  • Rrypa Sinkron të Hapur ose të Ngjitur, me Bordura apo me Fletë
  • Rrypa për Makinat Bujqësore dhe Aksesorë
  • Pulexho të të gjitha llojeve
  • Fiksues Aksialë dhe Tuba për Saldim
  • Shtrëngues Aksesh
  • Tensionerë dhe Udhëzues Mekanik ose Elektronik