Γραμμικά Συστήματα – Προφίλ – Ρουλεμάν

 

  • Προφίλ Αλουμινίου για Βιομηχανικές Εφαρμογές και Κατασκευή Μηχανημάτων ή Προστατευτικών
  • Εξαρτήματα Αρμολόγησης Αλουμινίου
  • Γραμμικοί Οδηγοί, Φορεία, Ρουλεμάν, Κοχλιοστρόφια
  • Ρουλεμάν - Έδρανα
  • Μπίλιες, Βαρελάκια, Ακρόμπαρα
  • Γράσα, Λιπαντικά
  • Όργανα Μέτρησης, Εφαρμογής και Τοποθέτησης