Zinxhire - Rrota-Ylleza

 • Zinxhirë Transmesionesh dhe Konvertorësh
 • Zinxhirë të Vecantë pa Zhurmë dhe Tipi PIV, Zinxhirë Fletë Gome
 • Zinxhirë Bujqësore, dhe Aksesorë për Makina Bujqësore
 • Zinxhirë për Përdorime të Vecanta në Industrinë e
  Çimentos, Minierave, Drurit, Ushqimores, Industrinë e Automobilave etj…
 • Zinxhirë të tillë si “OMICRON” Rrota dhe Aksesorë
 • Zinxhirë Transportues në Çelik apo Plastikë
 • Yllëza, Kremaliera, Transmesione Këndëdrejtë
 • Udhëzues Plastikë, Brryla, Këmbë Plastike, Shtrëngues, Kushineta, Shirita Rrula
 • Zinxhirë Plastikë ose Çeliku për Kabëll Eelektrik