Fushat e Përdorimit

Industria TekstileIndustria e Letrës, Postare Industria e Përpunim - Drurit

 

Industria e Përpunim - Duhanit Industria Ushqimore Industria Agrikulturë

 

Magazinat Aeroportuale Prodhim Makinerish Paketim - Amballazhim

 

Industria Automobilistike & Gomave Industria Çimento & Miniera Industria e Përpunimit të Mermerit &Tullave

 

Industria Metalurgjike Përpunim Ujrash & Riciklimi Industria Kimike, Naftës & Gazit

 

Industria Energjetike, & Burimet Natyrore të Ripërtëritshme