Сфери на Приложение

Текстилна ПромишленостПолиграфия, Производство на
хартия и хартиени изделия
Дървообработваща Промишленост

 

Цигарена Промишленост Хранително-Вкусова Промипленост Селскостопанска Промишленост

 

Съхранение на Стоки и Материали и Транспортни Ленти за Летища Машинно оборудване Опаковъчна и Бутилираща Промишленост

 

Автомобилостроене и Производство
на Автомобилни Гуми
Производство на Цимент, Минна Промишленост и Кариери Добив и Обработка на Мрамор, Производство на Тухли и Плочки

 

Обработка на Стомана и Метали Рециклиране и Обработка на Отпадъци

Химическа Промишленост и Рафинерии

 

Енергийна Промишленост, Природни и Възобновяеми Източници на Енергия