Τομείς Εφαρμογών

ΚλωστοϋφαντουργίαΕκτυπώσεις, Χαρτιού, Ταχυδρομείου Βιομηχανία Ξύλου

 

Καπνοβιομηχανία Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών Αγροτική Βιομηχανία και Μηχανημάτων

 

Διαχείριση Υλικών και Αεροδρομίων Εξοπλισμοί Μηχανημάτων Βιομηχανία Συσκευασίας και Εμφιάλωσης

 

Βιομηχανία Αυτοκινήτων και
Eλαστικών
Βιομηχανία Τσιμέντων, Ορυχεία και Λατομεία Βιομηχανία Μαρμάρου, Τουβλοποιίας και Κεραμικών

 

Χαλυβουργία και Eπεξεργασία Mετάλλων Ανακύκλωση και
Βιολογικοί Καθαρισμοί
Χημικές Βιομηχανίες και Διυλιστήρια

 

Ενέργεια, Φυσικές και Ανακυκλώσιμες Πηγές