Θεσσαλονίκη

Μοναστηρίου 283, 54628

Τηλέφωνο: +30 (2310) 514301
Φαξ: +30 (2310) 529176

E-mail: thessaloniki@koumakis.gr

Αθήνα

Λεωφόρος Αθηνών 86, 10442

Τηλέφωνο: +30 (210) 5140557
Φαξ: +30 (210) 5142224

E-mail: athens@koumakis.gr

Ηράκλειο Κρήτης

Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 224, 71303

Τηλέφωνο: +30 (2810) 314457
Φαξ: +30 (2810) 318489

E-mail: iraklio@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο:  +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: export@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο:  +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: purchasing@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο: +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: accounting@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο:  +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: it@koumakis.gr

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Θ. 199, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 57022

Τηλέφωνο: +30 (2310) 796791
Φαξ: +30 (2310) 795156

E-mail: administration@koumakis.gr

koumakis